Tysk

Studielinjen

Tysk

For dig, der har haft tysk tidligere og gerne vil holde det ved lige eller forbedre det. Undervisningen bygger videre på tyskundervisningen fra 9. klasse. Det er dog valgfrit, om du vil gå op til tyskprøverne i 10. klasse – det tager man stilling til i løbet af året i samråd med lærerne.

Fundamentet i tyskundervisningen er at øve os i at kunne kommunikere på tysk. Det er forskelligt, hvad I har med fra de forskellige skoler, og derfor gør vi meget ud af at skabe et trygt klasserum, hvor det er sjovt at være, og hvor alle har lyst til at være med.

Vi kigger ud over Tysklands grænser og beskæftiger os også med andre tysktalende lande. Du får et år, hvor du bliver dygtigere til tysk, og undervisningen kan for eksempel indeholde par- og gruppearbejde, små fremlæggelser, tekster, film, dokumentarfilm, samtaler og mundtlige og skriftlige øvelser. Vi tilstræber desuden at etablere en kontakt med en tysk skole.

Undervisning

2 x 2 ugentlige lektioner

• Mundtlighed
• Skriftlighed
• Autentisk kommunikation

Arbejdsformer

Variation i undervisningen

• Individuelt
• Par og grupper
• Projekter

Eksamen

• Ikke et krav, men et valg
• Bliv bedre til tysk på dine vilkår
• Du vælger i løbet af året
• Sproget i fokus