Indmeldelse

Indmeldelse

Optagelse og venteliste på Laursens Realskole

Med afsæt i vores ventelister opretter vi hvert år seks 10. klasser i X-house. Samtidig optager vi løbende elever, når der opstår ledige pladser i eksisterende klasser.

Lige nu er alle 10. klasser optaget for skoleåret 2024-2025. Du kan dog stadig stille dig på venteliste – for det tilfælde at nogen melder fra.

Tilmelding til venteliste

For at komme på ventelisten skal I udfylde en elektronisk blanket. Der er et opskrivningsgebyr på 300 kr., som kan betales med VISA/Dankort.

Vi anbefaler, at I skriver jer på ventelisten i god tid. Husk at opdatere listen ved ændringer i mailadresser og/eller mobilnumre; kan vi ikke kontakte jer, bliver I slettet på ventelisten.

Husk også at vælge, hvilken linje din teenager ønsker at blive optaget på.

Ønsker du yderligere oplysninger om klasser og ventelister kan du ringe eller skrive til os, så kontakter vi dig.

Procedure for optagelse

Alle interesserede elever og forældre inviteres til et informationsmøde om det generelle tilbud ved at gå i 10. klasse på Laursens Realskole i efteråret, typisk oktober eller november.

Før informationsmødet og eventuel optagelse skal alle elever på ventelisten indsende et evalueringsskema samt efterårets standpunktskarakterer. Vi beder om karaktererne for at kunne danne os et billede af det faglige niveau og planlægge en eventuel niveaudeling.

Samtidig vil vi også gerne sikre os, at I som elev og forældre mener, at Laursens Realskole og X-house er det rigtige tilbud for jer. Evalueringsskemaet og invitationen til informationsmødet sendes sammen.

Ledige pladser

Skoleåret 2022/2023:
Vi har lige nu ingen ledige pladser i 10. klasse

Klassekvotienter

10A, 10M, 10X, 10Y og 10Z: 24 elever pr. klasse
10F: 28 elever pr. klasse

Udmeldelse

I løbet af skoleåret har vi en måneds opsigelsesvarsel til den 1. i måneden.

Hent udmeldelsesblanketten her