Det faglige på Studielinjen

Studielinjen

Fagligheden er både høj og bred

Der er mange af vores elever på Studielinjen, som efter 10. klasse søger ind på en gymnasial ungdomsuddannelse. Derfor vil du opleve, at vi har tilrettelagt undervisningen som en slags forberedelse til livet som gymnasieelev, så du er godt rustet, hvis det er den vej, du ønsker – men også, hvis du beslutter at gå andre veje.

Fag for alle

På Studielinjen har vi tilrettelagt undervisningen med henblik på, at du afslutter skoleåret med 10. klasses afgangsprøver i fagene dansk, engelsk og matematik, som er obligatorisk. Du kan også vælge at afslutte med eksamen i tysk eller fransk, hvis du har haft faget, men det er valgfrit.

Dit hjemmearbejde vil først og fremmest bestå af selvstændige, skriftlige afleveringer i fagene dansk, matematik, engelsk og eventuelt fransk eller tysk. Men der vil også være en vis forberedelse til linjefagene i form af fx læsning, forberedelse af fremlæggelser, informationssøgning med mere.

Linjefag

På Studielinjen har du andet og mere end det, man kunne kalde de almene boglige studiefag. Alle elever skal nemlig vælge ét 3-timers linjefag samt et 2 x 2-timers linjefag. Det betyder, at du i alt får syv timer med dine valgte linjefag om ugen.

Linjefagene har man igennem hele skoleåret og på tværs af klasserne på Studielinjen. Det kan variere lidt fra år til år, hvilke fag vi tilbyder – en oversigt over aktuelle fag finder du her [link]