Skolepenge

Alt det praktiske

Betaling af skolepenge

Der er 12 rater af skolepenge, som betales til den første i hver måned. Ved optagelse indbetaler I et depositum på 3 måneders skolepenge, som modregnes ved de sidste tre måneder (maj, juni og juli).

Skolepenge for skoleåret 2023-24
10. kl. Studielinje 12 rater á 2.050 kr. I alt 24.600 kr./år
10. kl. Adventurelinje 12 rater á 2.170 kr. I alt 26.040 kr./år
10. kl. Fodboldlinje 12 rater á 2.170 kr. I alt 26.040 kr./år

Mulighed for søskendemoderation

Hvis I også overvejer at få yngre søskende ind på Laursens Realskole, har I måske mulighed for at få søskendemoderation. Vores princip herfor er, at søskende skal være blodsbeslægtede eller adopterede. Med andre ord udløses moderation for børn i fælles bolig kun, hvis en af de biologiske forældre eller en adoptivforælder har et eller flere andre børn på skolen.

Det er uden betydning, hvor barnet har folkeregisteradresse.

Rater ved søskendemoderation:

  • Ældste barn betaler fuld pris
  • Andet barn betaler halv pris
  • Tredje barn og efterfølgende børn betaler kvart pris

Familier

Børn, der har samme adresse som en eller flere elever på skolen, kan komme foran i køen til en optagelsessamtale. Vær dog opmærksom på, at man her er garanteret en samtale, men ikke nødvendigvis en optagelse.

Vi har lavet denne familieprioritering for at tilgodese de familier, der ønsker at have så få institutioner og samarbejdspartnere som muligt.