Trivsel

Om skolen

Tryghed skaber tillid

På X-house skal du kunne være den, du er. Alle elever skal kunne gå i det tøj, de kan lide, og de skal trygt kunne udtrykke, hvad de føler og tænker – med respekt for andre, naturligvis.

Som elev på X-house vil du derfor opleve, at vi møder hver enkelt elev med omsorgsfuld respekt og dagligt arbejder med at skabe tillid til, at vi hjælper med eventuelle udfordringer. Store som små, faglige som sociale. På den måde realiserer vi et trygt miljø, hvor man løbende kan vokse og udvikle sig – til at være den, man er.

Trivsel og ordentlighed

For at få udbytte af de udfordringer og det gode, faglige niveau, der er en naturlig del af hverdagen i X-house, skal du som elev trives – og glæde dig til at komme i skole.

Vi lægger derfor vægt på at skabe et stærkt elevsammenhold med plads til både nysgerrighed og nærvær. Ambitionen er et rummeligt fællesskab med korte kommunikationsveje – også mellem forældre og lærere, til skolens ledelse og til dens samarbejdspartnere.

Fokus på hurtig støtte

Vi har generelt afsat ressourcer til at kunne reagere hurtigt og etablere den nødvendige hjælp og støtte, hvis en elev får brug for det. Desuden kan vi benytte samme hjælpefaciliteter som de kommunale skoler, og vi har et godt og løbende samarbejde med Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR).

En god begyndelse

Hvert år starter seks nye 10.klasser med hver 24 elever på X-house. Det betyder, at vi på X-house har stor erfaring i at tage godt imod nye elever og i arbejdet med at give dem en god begyndelse på skolen – og på ungdomslivet.