Start på en frisk

Om skolen

Luftforandring og ny energi

Har du brug for ny energi, nye lærere, nye kammerater? Eller er du forælder til en teenager, som trænger til luftforandring for at finde motivationen for skolearbejdet? Så er 10. klasse på Laursens Realskole en rigtig god mulighed.

Start på en frisk

Hvert år etablerer vi seks nye 10. klasser, og vi oplever, at luftforandringen ved et skoleskift ofte giver ny energi – og dermed et bedre udbytte af undervisningen. Vi har erfaring for, at mange elever i netop denne alder kan trænge til nye faglige udfordringer og et skift i miljø.

I skoleåret 2022-23 er de nye 10. klasser fordelt på en Studielinje med tre klasser, en Fodboldlinje med to klasser og en Adventurelinje med en enkelt klasse. I skoleåret 23-24 vil der være en klasse på Fodboldlinjen, en klasse på Adventurelinjen og fire klasser på Studielinjen. Når et nyt skoleår på X-house startes op, kommer langt de fleste af eleverne fra andre skoler.