Traditionernes værdi

Vores traditioner

Samvær på tværs

Det giver en særlig dynamik, når man deltager i aktiviteter med elever fra andre klasser – og det styrker samtidig respekten og det store fællesskab på skolen og i X-house.

Derfor har vi en række traditioner, hvor eleverne møder hinanden på tværs af klasser og linjer.

Kultur og dannelse

Nogle traditioner er gamle, andre er næsten nye – og der kommer løbende flere til. Fælles for traditionerne er, at de er med til at give X-house et levende og sprudlende liv samt et unikt elevsammenhold.

Kultur og dannelse hænger uløseligt sammen. Når eleverne overværer og deltager i forskellige forestillinger, udstillinger, koncerter og traditioner, er det derfor også led i en almen dannelse, hvor vi blandt andet sætter fokus på værdier som ordentlighed, medmenneskelighed og ansvarlighed.

Store legedag - tovtrækning
Store legedag - tovtrækning