Forældresamarbejde

Om skolen

Klar kommunikation

God og klar kommunikationen mellem hjem og skole er det helt centrale omdrejningspunkt i det skole-hjem-samarbejde, som er afgørende for den enkelte elevs læring og trivsel – og for undervisningsmiljøet i klassen.

Vi gør os umage for at informere jer om, hvad der sker her i X-house. Samtidig vil vi gerne vide, hvad der sker hjemme hos jer, så vi kan hjælpe hinanden med at give de unge den bedste skolegang.

Forældremøder og skole-hjem-samtaler

I 10. klasse er der enten en og i nogle tilfælde to skole-hjem-samtaler, hvor lærerne orienterer om den enkelte elevs standpunkt, trivsel og adfærd. 10. klasserne får skriftlige standpunktsbedømmelser tre gange i løbet af skoleåret.