Projektopgaven i 9. klasse

På tværs af fag og emner

I 9. klasse arbejder eleverne gennem en uge med en projektopgave. I opgaven skal de løse en problemstilling, de selv er med til at formulere, og som går på tværs af skolens fag og emner.

I løbet af projektugen arbejder eleverne enten alene eller i grupper med opgaven, som afleveres om fredagen. I begyndelsen af den følgende uge skal de præsentere deres problemstilling og valg af løsning.

På Laursens Realskole ligger projektopgaven typisk i januar og februar og er uafhængig af skolens 9.-klasseprøver. Den bedømmes internt ved lærerens skriftlige udtalelse.

For at forberede eleverne på den procesorienterede arbejdsform, har vi i øvrigt valgt også at lade eleverne i 8. klasse udarbejde en projektopgave i anden halvdel af skoleåret.